Tình trạng chung mà các bạn mới tập thể hình hẳn ai cũng gặp phải băn khoăn không biết nên tập như thế nào mới chính xác. Một số bạn chưa hề biết tập như thế nào hoặc 1 số biết nhưng đa phần kiến thức tập được tổng hợp từ nhiều nơi, hỏi từ nhiều người nên hổng nhiều chỗ, tập không chuẩn ngay từ đầu.

7 bài tập cơ bản là bài bắt đầu của series bài viết “Sức mạnh trong thân hình chuẩn man”.

JK Lam – Spoke Model của Siêu Thị cơ Bắp là người thực hiện các bài tập sau

 

Bài 1 :  Tập Vai

Tác dụng lên nhóm cơ vai
Cách tập : 5 set . Một set 8 lần. 1 lần từ 1 đến 3 phút

 

Bài 2 :  Tập Ngực

Tác dụng lên nhóm cơ ngực
Cách tập : 5 set . Một set 8 lần. 1 lần từ 1 đến 3 phút

 

Bài 3 :  Tập Lưng

Tác dụng lên nhóm cơ lưng
Cách tập : 5 set . Một set 8 lần. 1 lần từ 1 đến 3 phút

 

Bài 4 :  Tập Tay

Tác dụng lên nhóm cơ tay
Cách tập : 5 set . Một set 8 lần. 1 lần từ 1 đến 3 phút

 

Bài 5 :  Tập Chân

Tác dụng lên nhóm cơ chân
Cách tập : 5 set . Một set 8 lần. 1 lần từ 1 đến 3 phút

(Còn Cập nhật)