BCAA

Là các chuỗi axit amin mạch nhánh với 3 axit amin thiết yếu là Leucine , Isoleucine và Valine. BCAA là sản phẩm giúp phục hồi cơ , chống dị hóa cơ , thúc đẩy quá trình phát triển cơ bắp nạc , nâng cao hiệu suất tập luyện. Ngoài ra BCAA còn hỗ trợ tốt trong quá trình giảm cân

BCAA Sport 30ser

Giá: 550,000 đ

Xtend Elite 30 Servings

Giá: 750,000 đ

Xtend Perform 44 Servings

Giá: 950,000 đ
Beta BCAA Tạm hết

Beta BCAA

Giá: 650,000 đ

Xtend Ripped 30 Servings

Giá: 850,000 đ
Hydro BCAA Tạm hết

Hydro BCAA

Giá: 600,000 đ
Amino Core BCAA 44 Servings Tạm hết

Amino Core BCAA 44 Servings

Giá: 750,000 đ
Best BCAA Shredded Tạm hết

Best BCAA Shredded

Giá: 600,000 đ
Xtend Go Tạm hết

Xtend Go

Giá: 650,000 đ
BCAA 3.1.2 Energy Tạm hết

BCAA 3.1.2 Energy

Giá: 550,000 đ
BCAA 12000 Tạm hết

BCAA 12000

Giá: 600,000 đ
Best BCAA 60 Lần Dùng Tạm hết

Best BCAA 60 Lần Dùng

Giá: 850,000 đ

Aminocore BCAA

Giá: 1300,000 đ

Xtend BCAAs 30ser

Giá: 600,000 đ

Xtend BCAAs 90Ser

Giá: 1200,000 đ
Optimum Nutrition BCAA (400 viên) Tạm hết
Optimum Nutrition BCAA (200 viên) Tạm hết