Beta-Alanine

Hoạt chất đơn lẻ có trong các sản phẩm Pre workout giúp bạn tập luyện “ trâu” hơn và tập được khoảng thời gian lâu hơn.