Đổi và trả hàng tại STCB

STCB  chúng tôi tạo điều kiện cho khách đổi và trả hàng sang sản phẩm khác trong trường hợp khách mua hàng chưa bóc tem, hàng hóa còn nguyên vẹn không bị xước xát hoặc méo móp. Thời gian đổi trả là 7 ngày kể từ ngày mua, quá 7 ngày chúng tôi sẽ không chấp nhận đổi trả.

Trường hợp không được đổi trả hàng tại STCB

1.Sản phẩm được mua từ cửa hàng khác.

2.Khách hàng đã bốc tem hoặc cào xước.

3.Khách hàng vui lòng không đổi sang những sản phẩm có giá trị nhỏ hơn sản phẩm đã mua.

4.Khách hàng chỉ được đổi hoặc trả sang những sản phẩm có giá trị tương đương hoặc lớn hơn.

5.Khách đi tỉnh thành khác vẫn được đổi trả bình thường, khách chịu phí vận chuyển khi chuyển về cửa hàng.