Citruline

Hoạt chất đơn lẻ có trong các sản phẩm Pre workout giúp bơm máu đến các sợi cơ và tăng tính linh hoạt của cơ bắp.