Tại sao bạn không nên tập mỗi ngày chỉ 1 nhóm cơ ???

Nhiều bạn mới bắt đầy tập gym thường hay theo kiểu tập mỗi ngày 1 nhóm cơ như : 

 Thứ 2 : Ngực

 Thứ 3 : Vai

 Thứ 4 : Lưng

 Thứ 5 : Chân

 Thứ 6 : Tay

1 nhóm cơ nên tập bao nhiêu bài

1 nhóm cơ nên tập bao nhiêu bài?

Đầu tiên, việc bạn tập nhiều bài chỉ cho 1 nhóm cơ thì hiệu quả mang lại sẽ giảm dần. Theo nghiên cứu của giáo sư Kreiger cho thấy việc tập 1 nhóm cơ 2-3 sets mang lại kết quả cao hơn 46% so với 1 set. Tuy nhiên việc tập 4-6 sets cho 1 nhóm cơ chỉ tăng thêm 13% so với việc tập 2-3 sets. Cứ như thế hiệu quả khi tập càng nhiều bài cho 1 nhóm cơ sẽ giảm dần. Hiệu quả tăng thì ít mà sức lực và thời gian bỏ ra thì lại nhiều

Tiếp theo, quá trình tổng hợp protein để phục hồi cơ bắp cần 36-48h để nghĩ ngơi hoàn toàn các cơ. Có nghĩa là bạn có thể tập lại nhóm cơ đó trong 2 ngày sau khi nhóm cơ đó hồi phục. Khi tập 1 nhóm cơ 1 ngày thì bạn chỉ được tập 1 nhóm cơ 1 lần 1 tuần (có nghĩa là nhóm cơ đó nghĩ 168h trước khi tập lại). Điều này cho thấy bạn đang lãng phí rất nhiều thời gian để cơ bắp phát triển.

Thế phải làm sao để khắc phục tình trạng này đây anh em ???
Đó chính là bạn giảm lượng bài tập ở 1 nhóm cơ xuống và tập nhóm cơ đó thường xuyên hơn. Theo nghiên cứu cho thấy việc tập 1 nhóm cơ 2 lần 1 tuần giúp cơ bắp phát triển tốt hơn. Bên cạnh đó các bạn nên kết hợp 1 nhóm cơ chính và 1 cơ phụ vào chung 1 ngày để đạt hiệu quả cao hơn.