Whey Protein Blend

Whey Protein Blend (whey hỗn hợp): thành phần chính là whey protein được kết hợp từ nhiều loại whey protein như whey isolate, whey concentrate, casein, whey trãi dài….
+ Là dòng sản phẩm whey protein phổ biến.
+ Giá mềm.
+ Độ hấp thụ vừa phải.
+ Phù hợp mọi người.
+ Có lượng fat và đường vừa phải, phù hợp bulking.