Whey Protein Isolate

Whey Protein Isolate: là dòng sản phẩm whey protein cao cấp. Dòng sản phẩm này có thành phần là 100% Whey protein isolate hoặc có pha trộn thêm whey hydrolyzed (là whey isolate được thuỷ phân lần hai).
+ Là sản phẩm protein tinh khiết nhất
+ Chất lượng nhất
+ Hấp thụ nhanh nhất
+ Được sản xuất bằng công nghệ hiện đại nhất
+ Hỗ trợ tăng cơ tốt nhất
+ Lượng fat và cholesterol thấp, không đường.
+ Phù hợp ăn kiêng, tăng cơ, xiết cơ.


 

PS Isolate

Giá: 1400,000 đ

Iso Pro Vita Xtrong 5lbs

Giá: 2000,000 đ
Optimum Nutrition Hydro Whey Tạm hết

Optimum Nutrition Hydro Whey

Giá: 1550,000 đ

IsoFlex Whey Protein 5LBS

Giá: 1850,000 đ
Iso Surge 1.6lbs Tạm hết

Iso Surge 1.6lbs

Giá: 850,000 đ

Rule 1 Protein (10 lbs)

Giá: 3400,000 đ

Rule 1 Protein (5lbs)

Giá: 1750,000 đ

Iso Surge 5lbs

Giá: 1900,000 đ

Iso-Sensation 93 5lbs

Giá: 1250,000 đ
Iso HD 5lbs Tạm hết

Iso HD 5lbs

Giá: 1450,000 đ

Iso 100 Whey 5lbs

Giá: 1950,000 đ