Whey Protein Isolate

Whey Protein Isolate: là dòng sản phẩm whey protein cao cấp. Dòng sản phẩm này có thành phần là 100% Whey protein isolate hoặc có pha trộn thêm whey hydrolyzed (là whey isolate được thuỷ phân lần hai).
+ Là sản phẩm protein tinh khiết nhất
+ Chất lượng nhất
+ Hấp thụ nhanh nhất
+ Được sản xuất bằng công nghệ hiện đại nhất
+ Hỗ trợ tăng cơ tốt nhất
+ Lượng fat và cholesterol thấp, không đường.
+ Phù hợp ăn kiêng, tăng cơ, xiết cơ.


 

Iso Pro Vita Strong 8LBS

Giá: 2850,000 đ
Premium Iso Whey Tạm hết

Premium Iso Whey

Giá: 1850,000 đ
Iso Zero Protein 5lbs Tạm hết

Iso Zero Protein 5lbs

Giá: 1900,000 đ

PS Isolate

Giá: 1550,000 đ
R1 Sample Tạm hết

R1 Sample

Giá: 30,000 đ

BioTech Hydro Whey Zero

Giá: 1900,000 đ

Whey Protein Iso Zero

Giá: 1850,000 đ

Iso Pro Vita Xtrong 5lbs

Giá: 2000,000 đ

IsoFlex Whey Protein 5LBS

Giá: 1850,000 đ

Iso Surge 1.6lbs

Giá: 850,000 đ

Rule 1 Protein (10 lbs)

Giá: 3490,000 đ

Rule 1 Protein (5lbs)

Giá: 1890,000 đ

Iso Surge 5lbs

Giá: 1950,000 đ

Syntha 6 Isolate 4lbs

Giá: 1750,000 đ
My Protein Impact Isolate 11lbs Tạm hết
My Protein Impact Whey Isolate 5,5lbs Tạm hết